Co więcej, firma zewnętrzna jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie naszej strony oraz naprawę wszelkich awarii. Ponadto, nasz usługodawca powinien zapewnić pracownikom naszej firmy codzienną pomoc w przypadku problemów z oprogramowaniem. Wszystkie te funkcje pozwalają skutecznie ograniczyć wszystkie koszty, jakie niosą ze sobą usługi IT.